Si të zgjidhni rrotat e gotave për bluarjen e betonit

1. Konfirmoni diametrin

Madhësitë më të zakonshme që përdorin shumicën e klientëve janë 4 ″, 5 ″, 7 ″, por gjithashtu mund të shihni që disa njerëz përdorin madhësi jonormale 4,5 ″, 9 ″, 10 ″ etj. Bazohet në kërkesën tuaj individuale dhe makineritë këndore që përdorni.

2. Konfirmoni lidhjet

Në përgjithësi rrota gote diamantikanë lidhje të ndryshme, siç janë lidhja e butë, lidhja mesatare, lidhja e fortë sipas fortësisë së dyshemesë së betonit. Ta themi thjesht, rrota bluarëse me kupë diamanti me lidhje të butë për beton është e mprehtë dhe e përshtatshme për dysheme me fortësi të lartë, por është jetë e shkurtër. Lidhje e fortërrota e kupës bluarëse betonipër beton ka rezistencë të mirë ndaj konsumit dhe mprehtësi të ulët, e cila është e përshtatshme për bluarjen e dyshemesë me fortësi të ulët. Rrota e kupës diamant me lidhje mesatare është e përshtatshme për dysheme betoni me fortësi të mesme. Mprehtësia dhe rezistenca ndaj konsumit janë gjithmonë kontradiktore dhe mënyra më e mirë është të maksimizoni përparësitë e tyre. Prandaj, duhet të konfirmoni se çfarë lloj dyshemeje bluani para se të zgjidhnirrota bluarje kupe diamanti.